Szlak Piastowski to fascynująca podróż do źródła!

Gdzie, kiedy i kto stworzył Polskę? Jak to się stało, że jesteśmy Polakami, w większości chrześcijanami? Czy mamy w sobie geny Piasta Kołodzieja, czy był on tylko legendą?
Odpowiedzi na te pytania znajdują się na Szlaku Piastowskim, najstarszym z polskich szlaków i jednocześnie jednym z najciekawszych w Europie.


Szlak Piastowski to renomowany produkt turystyczny oferujący mnóstwo atrakcji: multimedialne wystawy, interaktywne makiety, gry familijne i miejskie, zwiedzanie tematyczne, plenerowe prezentacje starych rzemiosł i rękodzieła, rekonstrukcje osad średniowiecznych i inscenizacje dawnego życia w grodach, widowiska przedstawiające wydarzenia, np. słynne bitwy, pokazy rycerskie, turnieje i zabawy.

Istnieją dwie trasy Szlaku Piastowskiego: wschód-zachód i północ południe, krzyżujące się w Gnieźnie. Dzięki temu zwiedzanie Szlaku można podzielić na krótsze odcinki.

Na trasie północ-południe zobaczymy m.in. Wągrowiec, Biskupin, Giecz i Kalisz. Podróżując z zachodu na wschód zaczynamy spotkanie z Piastami w Lubiniu a żegnamy się z nimi w Kowalu. Na Szlaku Piastowskim znalazły się więc takie miasta i obiekty, które przez swoje historyczne związki z rodem Piastów od dawna na to zasługiwały. Szlak łączy dwa województwa – wielkopolskie i kujawsko-pomorskie oraz regiony historyczne: Wielkopolskę i Kujawy, które odegrały ważną rolę w procesie powstania państwa polskiego.

W zwiedzaniu Szlaku Piastowskiego pomagają informację na stronie internetowej www.szlakpiastowski.pl.